Projekt pt. „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Ostatnie aktualności

Fundusze Europejskie
RP
Podkarpackie
UE
Przewiń do góry