REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU I SPOTKANIE INFORMACYJNE